ALL LOGO

ALL LOGO

Rabu, 22 Februari 2012

NASKAH UJIAN PRAKTIK BAHASA JAWA


NASKAH UJIAN PRAKTIK
BAHASA JAWA
TAHUN PELAJARAN
2011 / 2012

Kasusun Dening :
Nama              : Jupito
Kelas               : IXa
No. Ujian        : 03 21 231 010


SMP PANCASILA 5 SLOGOHIMO

MALIN KUNDANG

Ing rikala semana wonten anak kang naminipun Malin Kundang lan Ibune. Malin bosen karo uripe, soale uripe miskin.

Ing salah sawijining dina Malin njalug izin lunga menyang Ibune, nanging Ibune ora ngijinke, soale Malin iku anak siji-sijine kang diduweni. Malin nesu, sebab ora dikei ijin karo Ibune.

Ing isuk-isuk dina ngarepe, Ibune Malin mlebu kamare Malin. Ibu Malin kaget nangetne anake, “Kowe arep nyandi le ?” Ibu Malin. “Aku arep lunga bu, aku bosen urep dadi wong miskin koyo ngene bu !” Malin. “Nanging sapa sing njaga Ibu, le ?”. “Yo karepmu”. Malin terus njikuk tase lan lekas lunga nanging tangane Ibune Malin nyekel tangane Malin. Tanpo ngomong apa-apa Malin nyempar tangane Ibune sing nyekel mau. Ibu Malin langsung nangis.

Setaun wis liwat. Malin tanpa kabar, kirim warto urung pernah. Ibu Malin wis tuwa lan loro-loronan wae. Malin ora ngerti iku. Ing lungane, Malin kerja dadi manajer ing suatu perusahaan, seingga uripe Malin makmur. Lan Malin arep nikah karo anake sing ndweni kantor iku. Ing pernikahan arep dilangsungne Ibune Malin teka lan ngomong “Anak ku !” karo rai seneng. Malin kaget keprungu iku lan ngomong “Aku ora nduwe Ibu miskin koyo kowe !” karo sombonge. “Nanging aku iki Ibumu Malin !” tambah ibune. “Iku ora mungkin”. Malin ngakon pengawale kanggo ngusir wong tuwa mau. Ibune Malin kaget krungu iku. Soale Malin ora nganggep. Ibu Malin ngomong, “Durhaka kowe Malin”. “Atimu atos koyo watu !” kowe tak kutuk dadi watu koyo atimu”. Langsung petir nyamber Malin lan Malin dadi watu salawase.

GEGURITAN
SEDYAKU

Wis, jeng………
Aku sumeleh
Myelehake pangarep-arepku
Marang katresnan lan kawigatenmu sing semu
Yen nyatane among semene
Cunthele lelakonku…..

Pepinginku tansah sumandhing
Lan nresnani sliramu
Kudu dakprunggel sing luwih wigati, Jeng
Songa lan pangestumu wae
Tansah mili kanggo aku

Wis, Jeng
Aku pamit
Becik njembarake piker
Nggayuh kabegjan
Mring ati lan katresnan satuhu
Tan ora binagi ing liyan
Sempurna ing guritan siji…..

TEMBANG MACAPAT

  1. “Maskumambang”
Duh anak mas sira wajib angurmati                12i
Marang yayah rina                                          6a
Aja pisan kumawani                                        8i
Anyenyamah gawe susah                                8a

  1. “Pucung”
Bapak pucung dudu watu dudu gunung        12u
Sabamu ing sendang                                       6a
Pencokanmu lumbung kereng                         8i
Praten wisma si pucung muntah guaya           12a

  1. “Gambuh”
Sekar gambuh ping catur                                7u
Kang cinatur, polah kang kalantur                  10u
Tanpa tutur katula-tula katali                          12i
Kadaluarsa katutuh                                         8u
Kapatuh pan dadi awon                                  8o

  1. “Pangkur”
Sekar pangkur kang winarna                           8a
Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip           11i
Ala lan becik puniku                                       8u
Prayoga kawruhana                                         7a
Adapt waton punika dipun kadulu                 12u
Miwah ingkang tata karma                             8a
Den kaesti siyang ratri                                    8i

  1. “Mijil”
Poma kaki padha dipun eling                          10i
Ing pitutur ingong                                           6o
Sira uga satriya arane                                      10e
Kudhu anteng jatmika ing budi                      10i
Ruruh sarta wasis                                            6i
Samubarangipun                                             6u

  1. “Kinanthi”
Mider ingrate angelangut                                8u
Lelana njajah negari                                        8i
Mubeng tepining samodra                              8a
Sumengka anggraning wukir                          8i
Anelasak wanawasa                                        8a
Tumurun ing jurang trebis                               8i