ALL LOGO

ALL LOGO

Senin, 27 Februari 2012

CONTOH KATA PENGANTAR MAKALAH DALAM BAHASA JAWA


KATA PENGANTAR
Khanti ngucap syukur ing ngarsaning Gusti Allah SWT, penyusun saged ngrampungake tugas punika, khanti mboten halangan satunggalipun.
Matur suwun sanget dhumateng Bapak/Ibu Pembimbing ingkang sampun membimbing penyusun damel kliping punika.
Kliping punika kangge syarat nderek Ujian Praktik Bahasa Jawa wonten ing SMP PANCASILA 5 SLOGOHIMO ingkang benjeng. Mugi kliping punika wonten paedahipun dhumateng kalaksana Ujian Praktik.
Kliping punika taksih kirang sempurna amargi wedal ingkang kasesa kalian kirang pangertosipun penyusun. Pramila penyusun nyuwun pangapunten lan nampi kritik lan saran saking pemaos, wasono matur nuwun.

Penyusun