ALL LOGO

ALL LOGO

Rabu, 22 Februari 2012

CONTOH PUISI BAHASA JAWA


Kanca

Ayo padha ngudi laku utama
Ngayahi pakaryan agung
Mbudidaya becik ing pribadi
Ayo ngelis sigra mbangun
Lambuh nusa bangsa

Najan abot urip iki
Akeh krikil lan watu ngalang-ngalangi dalan
Serik tangis lan rasa kuciwa dadi
Pepalange laku …….
Aja dumeh lan aja keduwung

Kristiana epi, 2012

Negaraku

Nyawang bumiku katon
Kalbu rasane trenyuh
Pemudhane makarya ala
Bagaskara kang ancase nyunari
Cahyane sangsaya angkuh
Amarga para putra kang ala
Mbangkang pituture wong tuwa

Sira padha nandhang sungkawa
Nalika wong kang padha ora nduwe ati
Ngrusak bumi pertiwi
Lan padha jejogedan
Daton nganggo budi pekerti
Aduh Gusti

Apa iki pratandha bakal bubrah bumiku
Para pemudha kang dadi penerusing bangsa
Tanpa handarbeni gegayuhan
Pasindone padha nguciwani
Nalika ulangan padha turunan